Taşınır Satış Sözleşmesi

Taşınır satış sözleşmesi, karşılıklı iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Satıcının borcu taşınırın zilyetliğini mülkiyeti geçirmek amacıyla alıcıya devretmektir. Alıcının borcu ise taşınır satış bedelinin ödenmesi ve satılan taşınırın devralınmasıdır.  Taşınır Nedir?  Taşınır denilince aklınıza ne gelir? Uzunca bir liste olduğun...