Şirket Ana Sözleşmesi Nedir? Şirket Ana Sözleşmesi Neler İçermelidir?

Şirket Ana Sözleşmesi Nedir? Tüzel kişiliğe sahip ortaklıkların kuruluş aşamasında şirket ana sözleşmesi hazırlaması zorunludur.  Zira ortaklığın tüzel kişilik kazanabilmesi için kanun ve mevzuatlara uygun olarak şirket ana sözleşmesi düzenlemek ve imzalamak gerekir. Bu sözleşme izin ve tescil gibi işlemlerin gerçekleşebilmesi için de şarttır. Ticaret Sicil M...

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Belgeleri

Şahıs Şirketi Nedir? Bir veya birden fazla kişinin kurabildiği ve ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu şirket türüne şahıs şirketi denir. Limited ya da anonim şirketlerden daha küçük ölçekli işletmelere de bu ad verilir.   Şahıs Şirketini Kurmanın Avantajları Şahıs şirketi ortağa gerek olmadan bireysel olarak da kurulabilir. Gerek az sermaye ...

Anonim Şirket Nedir? Limited Şirket Nedir? Farkları Nelerdir?

Sermaye Şirketi Nedir?  Sermaye şirketi ortaklarının sermaye payları oranında yönetime, kara ve zarara katıldığı şirket türüdür. Aynı zamanda ortaklar şirketin borçlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir. Türk Ticaret Kanunu’nda sermaye şirketleri; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, limited şirketler ve anonim şirketler olarak sıral...