Gizlilik Sözleşmesi Türleri

Gizlilik sözleşmesi, gizli tutulmak istenen bilgilerin korunmasını hedefleyen ve taraflara bu bağlamda gizli bilgiyi koruma, paylaşmama gibi yükümlülükler yükleyen sözleşmedir. Bilindiği üzere her şirket veya fikir aşamasında girişim için birtakım gizli tutulması gereken bilgiler mevcuttur. Buna karşın bazı durumlarda bu gizli bilgilerin gerek şirkete ...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatma Metni Türleri

Son zamanlarda başta hukukçular olmak üzere özellikle şirketlerin dilinden düşmeyen, internette gezdiğiniz siteden tutun da iş başvurusu yaptığınız şirkete kadar karşımıza bir metin çıkıyor; Aydınlatma Metni. Peki nedir bu Aydınlatma Metni? Konunun öznesi tabii ki de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 7 Nisan 2016 tarihinde hayatımıza giren Kanun, özelli...

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 393 ve devamı maddelerinde ‘’ genel hizmet sözleşmesi’’ başlığı altında düzenlenmiştir. Bu sözleşme türü 4857 sayılı İş Kanunu’nda da düzenlenmiştir. Fakat orada Borçlar Kanunu’ndan farklı olarak hizmet sözleşmesi yerine iş sözleşmesi terimi kullanılmıştır.   Hizmet kavramı anlam iti...

Franchise Sözleşmesi

Franchise Sözleşmesi nedir?   Günümüzde, özellikle gelişmiş ülkelerde, arz ve taleplerin, ekonomi politikalarının, ürün pazarlama ve satış yöntemlerinin değişmesiyle franchise sözleşmesi modern ekonomik hayatın bir getirisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Franchise sistemi sayesinde işletmeler pazarlamadaki zorlukları aşmış ve pazarlama maliyetlerini de azal...

Kişisel Verileri İşleme Politikaları

Türk hukukunda, 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği referandumu ile 20.maddeye eklenen şu fıkra sayesinde kişisel verilerin korunması meselesi gündeme gelmiştir.  (Ek Fıkra: 7.5.2010 5982/2) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, ...

Araç Kiralama Sözleşmeleri

Araç kiralama günümüzde sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek araç fiyatlarındaki yüksek olması gerekse birtakım geçici ihtiyaçların giderilmesi sebebiyle araç kiralamaya olan ilginin artmasıyla beraber, araç kiralama süreçlerindeki sözleşmelerin önemi de artmıştır. Bu süreçte durumu daha formal hale getirebilmek ve tarafların olası...

KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması   Kişiler hakkında isme bağlı ve otomatik işleme tabi olarak tutulan  bilgiler, bilgi verme ve alma hakkı kapsamındaki en önemli alanlardır. Günümüzde kamu veya özel kurum ve kuruluşlar bir görevin yerine getirilmesi yahut bir hizmetin sunulması amacıyla  hem matbu hem dijital olarak kişisel veri niteliğindeki bilgileri tutmaktad...

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul yahut taşınmaz ancak belirli şartlar altında bir başkasına devredilebilir. Bu hallerden biri de gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesiyle gerçekleşir. Peki nedir bu sözleşme? Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, sözleşmede belirlenen vadenin gelmesi ile gayrimenkulün satışının ve devrinin gerçekleştirilmesini amaçlar. Bu sözleşme, tapuda şarta ba...

Alt İşveren (Taşeronluk) Sözleşmesi

4857 sayılı iş kanununda alt işveren ya da uygulamada kullanılan anlamıyla taşeron kavramının doğrudan tanımı verilmemiştir. Fakat asıl işveren ve alt işveren ilişkisi tanımlanmıştır. Bu doğrultuda İş kanunu madde 2’ye göre ‘’ Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletm...

Uzaktan Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi

Her geçen gün artan Covid-19 tehlikesi ile birlikte “home office” olarak geçen uzaktan çalışmaya dayalı programının uygulanması oldukça artış gösterdi. Bazı iş alanlarının uzaktan çalışmaya elverişli olması sebebiyle; bu süreçten önce geçmiş olan veya bu süreçte geçip ilerleyen süreçte devam ettirmek isteyen çok sayıda sektör vardır. Peki bu süreç...

Satış Sözleşmesi Nedir ve Türleri Nelerdir?

Satış Sözleşmesi Nedir?  Satış sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 207. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddeler gereği satış sözleşmesi, satıcının satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşme türüdür. Tam iki tarafa borç yükleyen, karşılıklı bir söz...

Girişimcilerin Karşısına Çıkabilecek Problemler ve Sözleşmelerin Önemi

Girişimcilik uzun soluklu ve zorluklarla dolu bir süreç. Girişimciler, bu süreçte birçok sorun ve engellerle karşılaşırlar. Bu sorun ve engeller hem dıştan hem de içten kaynaklı olabilir. Bu sebeple girişimcilerin dıştan-içten kaynaklı sorunlara çözüm getirmeleri, bunların ortaya çıkmaması için önlemler almaları ve yapacakları işlerdeki yasal süreçleri kolay hale ...