Taşınır Satış Sözleşmesi

Taşınır satış sözleşmesi, karşılıklı iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Satıcının borcu taşınırın zilyetliğini mülkiyeti geçirmek amacıyla alıcıya devretmektir. Alıcının borcu ise taşınır satış bedelinin ödenmesi ve satılan taşınırın devralınmasıdır.  Taşınır Nedir?  Taşınır denilince aklınıza ne gelir? Uzunca bir liste olduğun...

Gizlilik Sözleşmesi Türleri

Gizlilik sözleşmesi, gizli tutulmak istenen bilgilerin korunmasını hedefleyen ve taraflara bu bağlamda gizli bilgiyi koruma, paylaşmama gibi yükümlülükler yükleyen sözleşmedir. Bilindiği üzere her şirket veya fikir aşamasında girişim için birtakım gizli tutulması gereken bilgiler mevcuttur. Buna karşın bazı durumlarda bu gizli bilgilerin gerek şirkete ...