KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü ve Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması   Kişiler hakkında isme bağlı ve otomatik işleme tabi olarak tutulan  bilgiler, bilgi verme ve alma hakkı kapsamındaki en önemli alanlardır. Günümüzde kamu veya özel kurum ve kuruluşlar bir görevin yerine getirilmesi yahut bir hizmetin sunulması amacıyla  hem matbu hem dijital olarak kişisel veri niteliğindeki bilgileri tutmaktad...