Sözleşmelerde Cezai Şart Nasıl Belirlenir? Cezai Şartın Türleri Nelerdir?

Cezai Şart Nedir? Sözleşme ile borç altına giren tarafların, bu borçlarını yerine getirmeleri ve taahhütlerinden sorumlu olmaları beklenir. Bu nedenle borcunu ihlal eden borçluya karşı alacaklının menfaatlerini korumaya yönelik araç ve yöntemler mevcuttur. Bunlardan biri de Türk Borçlar Kanunu 179. ve 182. Maddeleri arasında düzenlenen cezai şarttır.  ‘’Bir sözle...