Konut Kira Sözleşmesinin Erken Feshi Nedir? Nasıl Erken Feshedilir ve Sonuçları Nelerdir?

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre 2018 yılında 100 haneden yaklaşık 29’u kiracı statüsünden. Bu da bize yaklaşık 6,7 milyon kiracı olduğunu söylüyor. Günlük hayatta en sık karşılaştığımız sözleşme türü konut kira sözleşmesi olmakta. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 299.maddesine göre ‘‘Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kulla...