Kira Sözleşmelerinde Fesih ve Tahliye Süreci

Kira Sözleşmesi Kira sözleşmesi, bir mülkün kiralanacağı durumda kiracı ile kiraya veren malik arasında yapılan yazılı anlaşmadır. Kira sözleşmesi ile taraflar, ortaya çıkması olası uyuşmazlıkların önüne geçmek amacıyla, hangi hak ve yükümlülüklere sahip olduklarını ortaya koymaktadırlar. Kira Sözleşmelerinizi kolayca oluşturmak ve düzenlemek için şimdi ...