Kira Sözleşmesi Türleri ve Diğer Sözleşmelerden Farkı

Kira Sözleşmesinin Diğer Sözleşmelerden Farkı Kira sözleşmesi satış ve bağışlama sözleşmesinden farklı olarak taraflardan birine sözleşme konusu şeyin mülkiyetini kesin olarak devretme borcu yüklemez. Ayni haklardan olan intifa ve oturma hakkından farkı ise kiracının geçici kullanma hakkına sahip oluşudur ve bu hak şahsi bir haktır. Kiracının bir bedel ödeme borcun...