Şirket Ana Sözleşmesi Nedir? Şirket Ana Sözleşmesi Neler İçermelidir?

Şirket Ana Sözleşmesi Nedir? Tüzel kişiliğe sahip ortaklıkların kuruluş aşamasında şirket ana sözleşmesi hazırlaması zorunludur.  Zira ortaklığın tüzel kişilik kazanabilmesi için kanun ve mevzuatlara uygun olarak şirket ana sözleşmesi düzenlemek ve imzalamak gerekir. Bu sözleşme izin ve tescil gibi işlemlerin gerçekleşebilmesi için de şarttır. Ticaret Sicil M...

Anonim Şirket Nedir? Limited Şirket Nedir? Farkları Nelerdir?

Sermaye Şirketi Nedir?  Sermaye şirketi ortaklarının sermaye payları oranında yönetime, kara ve zarara katıldığı şirket türüdür. Aynı zamanda ortaklar şirketin borçlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir. Türk Ticaret Kanunu’nda sermaye şirketleri; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, limited şirketler ve anonim şirketler olarak sıral...